WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży od momentu swojego powstania zajmuje się koordynowaniem wymian międzynarodowych. Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację co roku organizowanych jest szereg wymian szkolnych i pozaszkolnych, które pozwalają mieszkańcom Chełmna poznać obyczaje i tradycję innych narodów, a obcokrajowcom dają możliwość poznania polskiej kultury i historii naszego pięknego miasta.
Wykonanie: A. Nowak